Програм

Добродошли у програм Шумаонице

Дете има много тога да каже, да пита и објасни. Радозналост и отвореност ка стварности буде његова бројна и разноврсна интересовања. Интересовања стварају психолошку усмереност према одређеним садржајима и одређеном понашању, попут посматрања, постављања питања, експериментисања, анализе, проверавања, истраживања и укључивања у социјални свет. На тај начин интересовања покрећу код детета процес активног конструисања и реконструисања знања, а дете помоћу тог процеса постепено гради разумевање себе, других и света у којем живи.

Улога одраслих јесте да виде, чују, препознају и сами пронађу путеве до дечијих интересовања. Ако затим педагошку акцију утемеље на откривеним и исказаним интересовањима , ако њом понуде одговоре на питања, покренуће активност , донеће радост открића и подстаћи лични раст и развој детета.

Наш програм ће бити :

• Разнолик и пратиће интересовања деце и увек у договору са децом
• Рад са децом на развијању животних/ практичних вештина (комуницирамо, питамо, дружимо се , разумемо друге, водимо рачуна о околини, природи, уважавамо различитост, питамо, одоговарамо)
• Желимо да научимо да применимо све оно што учимо у вртићу и школи
• Свакодневни боравак напољу
• Отворен за госте разних професија, како бисмо деци проближили значај сваког посла и човека
• Проналазимо, истражујемо, цртамо, правимо, креирамо, сликамо , читамо, одмарамо
• Дете има прилику да се сусретне са својом слободом и „досадом“,
• Надамо се да је неће бити, али ако је буде, ми смо доктори за досаду.


Ш

Шетамо и шумујемо

У

Учимо и уживамо

М

Маштамо

А

Активни смо

О

Организујемо

Н

Напољу смо и напредујемо

И

Играмо се и опет играмо

ц

Цртамо и царујемо

А

А тако се развијамо